20.000 blogs onder zee

20.000 blogs onder zee

Bonex-scooter dive

2015Posted by Frank Wed, June 03, 2015 22:59:39


Welkom

2015Posted by Pino Sun, March 08, 2015 17:58:11

Welkom aan alle leden en vrienden van Antaqua Diving School.

Hier vind je de laatste nieuwtjes en ditjes & datjes van zowel boven als onder water.

Duik met ons mee in de digitale wereld van Antaqua en surf zeker ook eens naar onze website, Facebook of Twitter pagina.

Veel plezier,

Antaqua Team.